Pitilin, Érica de B., V. A. Gasparin, D. T. de Resende e Silva, J. B. de Souza, y F. B. Haag. «Hospitalizations Due to Congenital Syphilis in Neonates: Associated Factors from the Prenatal Care Process». Aquichan, vol. 20, n.º 4, diciembre de 2020, p. e2048, doi:10.5294/aqui.2020.20.4.8.